Post-payment copyright service for digital music: a multi-disciplinary study

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2010-12-17
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Data Communications Software
Mcode
T3005
Degree programme
Language
en
Pages
69 + app. 69
Series
TKK Dissertations, 257
Abstract
This dissertation describes a post-payment copyright service for digital music. A challenge in the digital music industry is illegal copying, which is often called piracy. It decreases the revenue in the music industry and increases illegal digital music files on user devices. The post-payment service helps the users to legalize their illegally copied files by allowing the users to pay the copyright fees to the rights holders. This dissertation studies the post-payment from a technical, legal, business, and social perspective. The goal is to understand its impact on the rights holders’ revenue and the amount of illegal files in the users’ possession. The research is conducted in a multidisciplinary way that is typical for service research. The applied methods include prototyping the service, evaluating user interest with a questionnaire, forensics analysis on how to recognize the illegal files on the user device, positioning the service in the Finnish copyright legislation, technoeconomic and privacy comparison with the existing systems, and the mathematical modeling of the number of illegal files and the amount of rights holder revenue. The prototype phase confirms the technical viability of the post-payment concept. In the questionnaire study, the users express their interest in the post-payment service. The forensics research supports the prototype by discussing the method used to recognize the illegal files on the user device. The legal analysis shows that the current legal framework is flexible enough to allow this service to be implemented. The techno-economic comparison with the online store states that the post-payment system is a competitive business compared with existing online stores, but the most viable business of all is to provide a bundle of both services. Technical methods must be applied to protect privacy, and they have to be clearly communicated to the users. The mathematical analysis reveals that the post-payment boosts the impact of the rights holders’ anti-piracy actions by decreasing the number of illegal files and increasing the revenue of the rights holders. The post-payment copyright system is one of the new business proposals in the digital music industry. Its unique characteristics are that it brings revenue from the content that is otherwise outside the business –content that has been copied in the past, and it helps the rights holders in their anti-piracy actions to use a positive approach.

Tämä väitöskirja esittelee tekijänoikeudellisen jälkimaksujärjestelmän, jota käytetään laittomasti kopioidun digitaalisen musiikin laillistamiseen. Laiton kopioiminen on haaste digitaalisen musiikin teollisuudessa. Se vähentää musiikkiteollisuuden liikevaihtoa ja lisää laittomien musiikkitiedostojen määrää käyttäjien laitteilla. Palvelu auttaa käyttäjiä maksamaan tekijänoikeuskorvaukset oikeuden omistajille ja laillistamaan päätelaitteillaan olevat laittomat musiikkitiedostot. Tässä väitöskirjassa tutkitaan jälkimaksujärjestelmää tekniseltä, lailliselta, taloudelliselta ja sosiaaliselta kannalta. Tavoitteena on ymmärtää sen vaikutus teollisuuden liikevaihtoon ja käyttäjien laittomien tiedostojen määrään. Tutkimus on toteutettu monitieteellisesti, mikä on tyypillistä palvelututkimukselle. Sovelletut menetelmät käsittävät palveluprototyypin, käyttäjien kiinnostuksen arvioimisen kyselytutkimuksella, rikosteknisen menetelmäkehityksen siitä, kuinka tunnistaa laittomat tiedostot kuluttajan päätelaitteella, palvelun aseman suomalaisessa tekijänoikeuslainsäädännössä, teknistaloudellisen ja yksityisyydensuojan vertailun olemassa oleviin järjestelmiin ja matemaattisen mallin laittomista tiedostoista ja oikeudenomistajien liikevaihdosta. Prototyyppivaihe osoittaa jälkimaksujärjestelmän teknisen soveltuvuuden. Kyselytutkimuksen perusteella käyttäjät ovat kiinnostuneita palvelusta. Rikostekninen tutkimus selvittää menetelmiä, joilla voidaan tunnistaa laittomat musiikkitiedostot käyttäjän päätelaitteella. Teknistaloudellinen vertailu musiikkiverkkokauppaan osoittaa, että jälkimaksujärjestelmä on kilpailukykyinen liiketoimintamalli. Lisäksi verkkokaupan ja jälkimaksun yhdistäminen vahvistaa molempia liiketoimia. Järjestelmässä on käytettävä teknisiä keinoja yksityisyyden suojaamiseksi ja ne on viestittävä selkeästi käyttäjille. Matemaattisen analyysin perusteella jälkimaksujärjestelmä vahvistaa oikeudenomistajien piratismin vastatoimia vähentämällä laittomien kappaleiden määrää ja lisäämällä oikeudenomistajien liikevaihtoa. Jälkimaksujärjestelmä on eräs uusista liiketoimintamalleista digitaalisen musiikin teollisuudessa. Ainutlaatuisina ominaisuuksina se voi luoda liiketoimintaa jo aiemmin kopioiduista tiedostoista ja auttaa oikeudenomistajia piratismin vastatoimissa myönteisellä tavalla.
Description
Supervising professor
Ylä-Jääski, Antti
Thesis advisor
Luukkainen, Sakari
Keywords
piracy, copyright, post-payment, peer-to-peer, Internet service, digital music, multidisciplinary, piratismi, tekijänoikeus, jälkimaksujärjestelmä, vertaisverkko, internet palvelu, digitaalinen musiikki, monitieteellisyys
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Kokkinen, H. & Ekberg, J.-E. (2008). Post-payment copyright for digital content. Paper presented at IEEE Consumer Communications & Networking Conference CCNC 2008. Las Vegas, NV, USA
  • [Publication 2]: Hietanen, H., Huttunen, A., & Kokkinen H. (2008). Criminal friends of entertainment: Analyzing results from recent peer-to-peer surveys. SCRIPTed, 5(1), 31-49
  • [Publication 3]: Kokkinen, H., & Nöyränen, J. (2009). Forensics for detecting P2P network originated MP3 files on the user device. In M. Sorell (Ed.), Forensics in telecommunications, information and multimedia (pp. 10-18). Berlin, Heidelberg: Springer
  • [Publication 4]: Hietanen, H., Huttunen, A., & Kokkinen, H. (2009). Post-payment, a filesharing indulgence service. NIR – Nordic Intellectual Property Law Review, 78(2), 175-180
  • [Publication 5]: Kokkinen, H., Heikkinen, M. V., & Miettinen, M. (2009). Post-payment copyright system versus online music shop: Business model and privacy. International Journal on Advances in Security, 2(2), 112-128
  • [Publication 6]: Kokkinen, H. (2010). Post-payment boosts the impact of the anti-piracy actions (TKK Technical Reports in Computer Science and Engineering, TKK-CSE-B9). Espoo, Finland: Aalto University, School of Science and Technology
Citation