Lo-fi architecture; Views to the flexibility of use

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2011
Major/Subject
Arkkitehtuuri II
Mcode
A-52
Degree programme
Language
en
Pages
103
Series
Abstract
The thesis explores paradigms housing design and building since the first half of 20th century in regard to the flexibility of spatial use. It takes an extensive perspective to subject spanning from architectural processes to products and their performance. Based on a systemic theoretic analysis on flexibility in the aspects of built environment and its planning, the thesis pictures a holistic view of flexibility. Leaning largely on structural architectural critiques of rational functionalism, the thesis studies first separately and then pulls together both space-functional and production-technical discourses. Spatial organization, determination of functions and strategies of dimensioning are discussed at conceptual level as well as planning, structure and servicing related to architectural production. Built examples from the past two decades are analysed regarding certain flexible features. The research is deepened and detailed by a conceptual housing design application to Jätkäsaari, Helsinki. The planning site is 8 900m2 and has two townhouse-like quarters and a gross floor area of 8 630m2. The study formulates spatial and production architectural concepts and design strategies on the grounds of the literary sources, the built example projects and the design application. The thesis builds a background for updating the conception of flexibility to the context of the emerging heterogeneous service and information society. It shifts the focus of object design to process design and suggests that these processes need to be configurable openly and collectively, that is, to have low fidelity to the initial planning inputs where needed in the resulting products and performance.

Tutkielma tarkastelee asuntosuunnittelun paradigmoja tilojen käytön joustavuuden näkökulmasta 1900-luvun alkupuolelta alkaen. Näkökulma kattaa kaaren arkkitehtuuriprosesseista tuotteisiin ja niiden toimintakykyyn. Tutkielma piirtää kokonaisvaltaisen kuvan joustavuudesta rakennetun ympäristön ominaisuuksien ja niiden suunnittelun systemaattisen teoreettisen analyysin perusteella. Tutkielma tarkastelee ensin erikseen tilallis-toiminnallisia ja tuotannollis-teknisiä diskursseja pääasiassa strukturalistisen arkkitehtuurinäkemyksen ja sen rationalistisen funktionalismin kritiikin valossa ja yhdistää sitten nämä diskurssit. Konseptitasolla käsitellään tilajärjestelyä, toimintojen määräytymistä ja mitoitusstrategiaa sekä suunnittelua, rakennetta, huoltoa ja palvelua arkkitehtuurin tuotannossa. Viime vuosikymmeninä rakennetuista esimerkeistä eritellään tiettyjä joustavia piirteitä. Tutkimusta syvennetään ja tarkennetaan konseptuaalisella asuntosuunnitelmasovelluksella Helsingin Jätkäsaareen. Suunnittelualue on 8 900m2 ja siinä on kaksi kaupunkipientalomaista korttelia ja 8 630m2 kerrosalaa. Tutkielma muotoilee tilallisia ja toiminnallisia konsepteja kirjallisten lähteiden, rakennettujen esimerkkien ja suunnitelmasovelluksen pohjalta. Tutkielma rakentaa perustan joustavuuskäsityksen päivittämiselle hahmottumassa olevalle palvelu- ja tietoyhteiskunnalle. Se siirtää painopistettä esinesuunnittelusta prosessien suunnitteluun ja esittää, että näiden prosessien tulisi olla järjesteltävissä avoimesti ja yhteisesti, toisin sanoen niillä on oltava mahdollisuus olla tarvittaessa toistamatta täsmällisesti alkuperäistä suunnitelmaa sen synnyttämissä tuotteissa ja toimintakyvyssä.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Keywords
architecture, arkkitehtuuri, housing, asuntosuunnittelu, design, joustavuus, flexibility, käyttö, use, tuotanto, production, prosessi, process, lo-fi, lo-fi
Other note
Citation