Miten liitetietoraportointi on muuttunut IFRS -raportoinnin käyttöön oton jälkeen: Empiiriset tulokset vuosilta 2006 ja 2011

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2013
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
54
Series
Abstract
Vuonna 2006 Rahoitustarkastus teki selvityksen, joka listasi useita puutteita ja paran-nusehdotuksia pörssiyhtiöiden IFRS -raportoinnissa. Muut tahot kuin RATA ja FIVA eivät ole tutkineen sitä, miten liitetietojen raportointi on kehittynyt vuoden 2005 jälkeen. Tutkielma rajataan suomalaisiin pörssiyrityksiin, joita ovat Helsingin pörssissä noteera-tut julkiset osakeyhtiöt, joiden kotipaikka on Suomi. Lisäksi olen keskittynyt vain OMX Helsinki -indeksin euroa konsernivaluuttana käyttäviin yhtiöihin, joiden liikevaihto on vähintään yhden miljoonan euron suuruinen vuonna 2006 ja 2011. Tutkielman tulokset osoittavat, että muutos on ollut positiivista, eli liitetietojen määrä on lisääntynyt vuodesta 2006 vuoteen 2011. Tämä muutos on ollut tilastollisesti merkitsevää. Liitetietojen lisääntyminen ei olennaisesti johdu yrityskoon kasvamisesta.
Description
Keywords
liitetiedot, IFRS -standardit, suomalaiset pörssiyhtiöt
Other note
Citation