The Role of Information Systems in Lifestyle Transformation

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Tieto- ja palvelujohtaminen
Language
en
Pages
18+7
Series
Abstract
Plant-based diets are not a new phenomenon but recently they have emerged to become more mainstream than before. Consumers are becoming more aware of the link between their diet choices and climate change, animal wellbeing and personal health. As demand for plant-based alternatives is rising, new products and innovations are entering the market with a rapid pace. Even activists who have worked for decades to make plant-based more mainstream, are stunned to see their local supermarket dedicate shelves for plant-based products and for McDonald’s to launch McVegan. This thesis explores the existing literature on how information systems aid and influence plant-based transformation. The aim is to explore the development from two perspectives. First, how do IT artefacts support consumers switching towards more plant-based diets? And second, how are information systems used to market niche products such as plant-based alternatives? The research objectives are to explore the current state of the plant-based market, identify the drivers of the growth and to study how important IT artefacts are in supporting plant-based transformation.

Kasvipohjaisen ruokavalion noudattaminen ei ole uusi ilmiö, mutta se on noussut trendiksi viime vuosien aikana. Kuluttajat ovat entistä tietoisempia yhteydestä kulutusvalintojensa ja ilmaston muutoksen, eläinten hyvinvoinnin ja henkilökohtaisen terveytensä välillä. Kasvipohjaisten tuotteiden kysynnän noustessa markkinoille tulvii toinen toistaan innovatiivisempia tuotteita nopealla tahdilla. Edes aktivistit, jotka ovat tehneet töitä kasvissyönnin yleistymisen eteen vuosikymmeniä, eivät olisi voineet ennustaa tätä kehitystä. Useihin ruokakauppoihin on ilmestynyt kokonaisia vegehyllyjä ja McDonald's on lanseerannut kokonaan vegaanisen hampurilaisen. Tämä tutkielma on kirjallisuuskatsaus tutkimuksista, jotka käsittelevät tietojärjestelmien vaikutusta yllä kuvattuun kehitykseen. Kehitystä tutkitaan kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin, kuinka tietojärjestelmät tukevat kuluttajia, jotka haluavat muuttaa ruokavaliotaan kasvipohjaisemmaksi? Ja toiseksi, kuinka yritykset hyödyntävät tietojärjestelmiä markkinoidessaan niche-tuotteita kuten kasvipohjaisia elintarvikkeita? Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa kasvipohjaisten elintarvikkeiden markkinan nykytila, tunnistaa mitkä tekijät ajavat sen kasvua ja tutkia mikä merkitys tietojärjestelmillä on kasvipohjaisempaan ruokavalioon siirtyessä.
Description
Thesis advisor
Bragge, Johanna
Keywords
information systems, IT artefacts, plant-based diet, online communities
Other note
Citation