Hybrid Building to Kuopio

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2007
Major/Subject
Arkkitehtuuri III
Mcode
A-8
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Kuopion linja-autoaseman ja rautatieaseman väliin jäävä suuri kolmionmuotoinen alue on merkittävällä paikalla Kuopion keskustassa. Tällä hetkellä alue on linja-autojen ja henkilöautojen valtaama suuri asfalttikenttä, jossa pyöräilijän ja jalankulkijan tila on vähäinen. Vanha linja-autoasema poistuu käytöstä ja uutta matkakeskusta suunnitellaan rautatieasemalta tulevan tunnelin päätteeksi. Ruutukaavakeskusta oli laajenemassa alueelle, mutta rautatien tultua 1800-luvun lopussa, alue jäi eristyksiin keskustasta osittain muuta kaupunkia korkeammalla olevan ratapenkan takia. Sittemmin alueella oli monta käyttöä viljelysmaasta urheilukenttiin, kunnes 50-luvun lopussa käyttötarkoitukseksi tuli linja-autoasema siihen liittyvine toimintoineen. Diplomityön suunnitelmaosiossa esitellään hybridirakennus, jossa yhdistyvät useat eri toiminnot. Rakennuksen ydin on linja-autoterminaali ja matkakeskus, jotka sijoittuvat katutasoon siten, että vaihto eri kulkumuodosta toiseen olisi mahdollisimman sujuvaa. Keskusaulan yhteyteen sijoittuu myös kauppakeskus, jonka vähittäistavaramyymälä on kerrosta alempana. Toinen puoli rakenteesta on pääosiltaan neljään tasoon sijoittuvaa pysäköintihallia, joka palvelee keskuksen matkustajia, asiakkaita, työntekijöitä sekä asukkaita. Kannen päällä, samassa tasossa junaradan kanssa, yhdistyvät olemassa olevat kevyen liikenteen väylät, jotka tekevät alueen halki siirtymisestä sujuvaa. Kannen päälle muodostuu oma pieni jalankulkukaupunki, jonka kortteleiden keskelle jää suojaisia korttelipihoja. Asuintalotyyppejä on useita lamellitalosta kaksikerroksiseen rivitaloon. Hotelli sijoittuu linja-autoterminaalin päälle muodostaen parin vanhan suojellun linja-autoaseman kanssa. Asemarakennukseen sijoittuu ravintola-, kahvila-, myymälä- sekä toimistotilaa. Työ sisältää analyysin Kuopiolle ominaisesta kaupunkirakenteesta, pääkatujen ja rännikatujen suhteesta. Uutta tulkintaa sovelletaan suunnittelutyössä, jossa ruutukaavarakenne laajenee ratapenkan toiselle puolen yhdistyen samalla orgaanisempaan kaupunkirakenteeseen.
Description
Supervisor
Komonen, Markku
Keywords
Hybrid Building, hybridirakennus, grid plan center, ruutukaavakeskusta, side street, rännikatu, functions, toiminnot, travel center, matkakeskus, court yard, korttelipiha, Kuopio, Kuopio
Other note
Citation