Modulaarisen oppimateriaalin hyödyntäminen sähköisissä oppimisympäristöissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 96 s. + liitt. 28
Series
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Oittinen, Pirkko
Keywords
eLearning environment, sähköinen oppimisympäristö, LO, LO, learning object, modulaarinen oppimateriaali, LCMS, oppisisältö, learning content, LCMS, management system, oppimissisältöjen hallintajärjestelmä
Other note
Citation