Käyttäjävaatimusten keruu henkilökohtaisilta valmentajilta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2013-12-05
Major/Subject
Tietointensiivinen liiketoiminta
Mcode
T3008
Degree programme
Tietotekniikka TIK
Language
fi
Pages
30
Series
Description
Supervisor
Rousu, Juho
Thesis advisor
Riihiaho, Sirpa
Keywords
käyttäjävaatimukset, käyttäjävaatimusten kerääminen, ihmiskeskeisen suunnittelun menetelmät, havainnointi, kysely, haastattelu
Other note
Citation