Kuonanpuhdistusuunin lämpöhäviöiden kokeellinen tutkimus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Materiaalien valmistustekniikka
Mcode
Mak-77
Degree programme
Language
fi
Pages
89+16
Series
Description
Supervisor
Taskinen, Pekka
Thesis advisor
Järvi, Juha
Kankaanpää, Timo
Keywords
slag, kuonanpuhdistus, cleaning, lämpötase, heat, lämpöhäviö, balance, lämpö, loss, viskositeetti, viscosity, nikkeli, nickel, kupari, copper, kuona, matte, kivi, iron, rautasilikaatti, silicate, fajaliitti, fayalite, viskositeettimalli, model, iskositeettiyhtälö, equation, sähkönjohtavuus, conductivity
Other note
Citation