Kotiautomaatiojärjestelmä ikäihmisten kotona asumisen tukemisessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Automaatiotekniikka
Mcode
AS-84
Degree programme
Automaatio- ja systeemitekniikka
Language
fi
Pages
83 s. + liitt.
Series
Abstract
Työn kirjallisuusosassa selvitetään ohjelmisto- ja laitteistotekniikoita kotiautomaatiojärjestelmän eri osa-alueiden toteuttamiseen, sekä menetelmiä henkilön aktiivisuuden ja toimintojen etäseurantaan. Työssä toteutettiin pilottijärjestelmä, joka koostui palvelintietokoneesta ja kotiautomaatioverkosta. Pilottijärjestelmä asennettiin oikeaan asuntoon. Sitä on mahdollista käyttää Internetin kautta. Pilottijärjestelmän ensimmäiseksi sovellukseksi toteutettiin henkilön aktiivisuutta ja liikkumista tarkkaileva Aktiivisuusvalpas-sovellus. Työn kokeellisessa osassa tutkittiin onko pilottijärjestelmän ja sovelluksen avulla mahdollista saada hyödyllistä tietoa ikäihmisen aktiivisuudesta ja toiminnoista. Järjestelmän päämäärä on tukea ikäihmisten itsenäistä kotona asumista ja lisätä heidän turvallisuuttaan. Suoritettujen kokeiden perusteella todettiin pilottijärjestelmän Aktiivisuusvalpas-sovelluksen tarjoavan hyödyllistä tietoa ikäihmisen aktiivisuudesta ja toiminnoista.
Description
Supervisor
Halme, Aarne
Thesis advisor
Harmo, Panu
Keywords
activity recognition, aktiivisuuden seuranta, elderly people, ikäihminen, assisted automation, avustava automaatio, web interface, Internet-käyttöliittymä, remote monitoring, etäseuranta, home living, kotona asuminen, oFMS-server, oFMS-palvelin, assisted living, tuettu asuminen
Other note
Citation