A slim device charger concept for United Kingdom letterbox package

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
en
Pages
74
Series
Abstract
Matkapuhelinten ja -laitteiden myynti on siirtymässä yhä enemmän internet-pohjaiseksi. Myös Nokia on avannut online kaupan Iso-Britannian markkinoille. Asiakkaat voivat kaupasta ostaa uusimpia puhelinmalleja ja ne toimitetaan heidän kotiosoitteeseensa. Nokialla on luotu konsepti hyvin ohuesta myyntipakkauksesta, jota käyttämällä online kauppa voisi parantaa asiakastyytyväisyyttään. Tämä konsepti on nimeltään "letterbox package" ja se on niin ohut, että se voidaan jakaa asiakkaille suoraan postiluukusta. Uusi jakelutapa säästäisi huomattavasti logistiikkakustannuksista, joka näkyisi myös asiakkaalle tuotteen postituskuluissa. Potentiaaliset säästöt on laskettu ja esitetty business casen muodossa. Ongelmana letterbox package:n käyttämiselle on Iso-Britannian laitelaturi. Tämän hetkiset mallit ovat niin isoja etteivät ne mahdu pakkauksen sisään. Laitteita ei voida lähettää ilman latureita, joten tämän diplomityön tarkoituksena on luoda konsepti, jolla tämä ongelma olisi mahdollista ratkaista. Tässä työssä seurataan yleisen tuotekehitysprosessin vaiheita konseptien luomiseen ja arviointiin. Suurimmat vaatimukset ohuelle laitelaturille ovat: halpa valmistettavuus, yhtenäisyys muiden Nokian tuotteiden kanssa sekä tuotteen helppo käytettävyys loppukäyttäjälle. Konseptiksi valittiin ratkaisu, jossa tavallista eurooppalaista laturia käytettäisiin Iso-Britanniaan sopivan adapterin kanssa. Esitetty ratkaisu olisi kustannustehokas valmistaa ja sillä voitaisiin varmentaa toteutuisivatko arvioidut kustannussäästöt. Asiakkaiden tarpeita ja vaatimuksia selvitettiin haastatteluilla ennen varsinaista konseptointia. Haastatteluista selvisi useita ominaisuuksia, jotka parantaisivat asiakkaiden tyytyväisyyttä huomattavasti. Näiden toteuttaminen uusiin latureihin nostaisi asiakastyytyväisyyttä paljon suhteessa ominaisuuksien toteuttamiseen kuluviin investointeihin.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Åström, Jarkko
Keywords
concepting, konseptointi, concept creation, konseptien luonti, concept evaluation, konseptien evaluointi, device charger, laitelaturi, slim UK charger, ohut Iso-Britannian laturi
Other note
Citation