Espoon teatteri Tapiolaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2012
Major/Subject
Arkkitehtuuri III
Mcode
A-8
Degree programme
Language
fi
Pages
15
Series
Abstract
Espoo, the second largest city In Finland, currently lacks an attractive and well-designed theatre building. Despite having recognized the need and demand for such a building, the City of Espoo has not yet decided to initiate the theatre project. This Master's thesis is a proposal for a theatre to be built in the planned area in Tapiola. The location is in front of the Vesiputoustalo. The size of the project is 16 885 brm2 with two stages. The design work is based on visions of Jussi Helminen, the Manager of Espoon kaupunglnteatteri. His main idea is to locate the theatre at the most visible site in Tapiola, thus creating a cultural centre for all citizens. Today, Tapiola is undergoing major development with focus on commercial services. However, a well-functional living environment needs to offer cultural services as well. The goal of the design proposed in this thesis was to create a multifunctional theatre building serving all age groups. In addition, it should integrate well in the existing surroundings. The proposed Espoo theatre building has six levels. Facades are made of glass and white concrete. In order to match the theatre building with the prevailing architecture of the area, the visual appearance continues with the solid walls between the double facades and with facade colours. The location of the theatre is excellent with easy access to public transport and parking areas. Also the location near Leimuniitty Park creates great views from the theatre. The site borders from the west side to the city structure and from the east side to the park. This made it possible to set the primary spaces to eastern side of the building and secondary spaces to western side of the building. The cityscape theme in the thesis is the lobby space, sticking out from the eastern facade of the theatre, towards Tuulipuisto. The frame of the buildings is made of steel and concrete.

Suomen toiseksi suurimmassa kaupungista puuttuu saman katon alla toimiva ja vetovoimainen teatteri, jota moni on odottanut pitkään. Espoon kaupunki ei toistaiseksi ole tehnyt päätöstään teatterin rakentamisesta. Diplomityöni on ehdotus teatterirakennuksesta Tapiolan keskustaan Vesiputoustalon edustalle kaavoitetulle tontille. Suunnitelma on 16 885 brm2 laajuinen kahden näyttämön teatterirakennus. Diplomityöni pohjautuu Espoon kaupunginteatterin johtajan Jussi Helmisen visioihin, jolla teatterista saadaan koko kansan kulttuurikeskittymä Tapiolan näkyvimmälle paikalle. Tapiolaa kehitetään parhaillaan ja Tapiola muuttuu entistä enemmän kaupan keskukseksi. Tapiolan iltaelämää olisi mahdollista elävöittää uudella kulttuurikeskittymällä, joka tarjoaisi palveluitaan kaikille ikäryhmille. Tavoitteenani on ollut suunnitella toiminnaltaan monipuolinen kulttuurirakennus, joka sopeutuu ympäröivään rakennuskantaan. Espoon teatteri on kuusikerroksinen rakennus, jonka julkisivujen materiaalit ovat pääosin lasia ja valkobetonia. Ikkunapintojen kaksoisjulkisivujen väliin jäävät kiinteät seinäkkeet jatkavat Vesiputoustalon visuaalista linjaa. Teatterirakennuksen julkisivut ovat värimaailmaltaan yhteneviä lähirakennusten vaaleiden julkisivujen kanssa. Teatterirakennus on osa keskustan kaupunkirakennetta lähellä liikenteen solmukohtia sekä palvelulta. Suunnitelma liittyy edustan altaineen Leimuniityn istutettuun kansallismaisemaan. Rakennuspaikan rajautuminen länsipuoleltaan kaupunkirakenteeseen ja toisaalta itäpuolelta Tuulipuistoon loi hyvät edellytykset suunnitelmalle, jossa toissijaiset tilat sijoittuvat rakennuksen eteläpäätyyn ja ensisijaiset tilat itäpäätyyn. Kaupunkikuvalliseksi julkisen rakennuksen aiheeksi olen nostanut lämpiötilan, joka työntyy ulos rakennusmassasta Tuulipuiston suuntaan. Rakennuksen runko on teräsbetonirakenteinen.
Description
Supervisor
Murole, Jussi
Keywords
theare, teatteri, Tapiola, Tapiola, lobby, lämpiötila
Other note
Citation