Pii-piidioksidirajapinnan tutkiminen konduktanssimetodin avulla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1985
Major/Subject
Elektronifysiikka
Mcode
01.69
Degree programme
Language
sv
Pages
103
Series
Description
Supervisor
Sinkkonen, Juha
Keywords
MOS, kisel-kiseldioxididgränsytan, koduktansmätningar, yttillstånd, oxidladdningar
Other note
Citation