Rakennus koneena. Suomalaisten panimorakennusten arkkitehtuurin historiaa ja uudelleenkäyttöratkaisuja

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Date
2003
Major/Subject
Arkkitehtuurin historia
Mcode
A-27
Degree programme
Language
fi
Pages
129 + 42
Series
Description
Supervisor
Helander, Vilhelm
Keywords
brewery, panimo, beer, olut, re-use, elintarviketeollisuus, industrial history, uudelleenkäyttö, food industry, teollisuushistoria
Other note
Citation