Verkkopankin palvelutason mittaaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
Tik-110
Degree programme
Language
fi
Pages
80
Series
Description
Supervisor
Karila, Arto
Thesis advisor
Vaarama, Juha
Keywords
mittaaminen, käytettävyys, palvelutaso, saatavuus, vasteaika, verkkopalvelu, verkkopankki, virheettömyys, availability, measuring, net service, netbank, response time, service level, usability
Other note
Citation