A blockchain solution for automatic border crossing - A case study

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-10-21
Department
Major/Subject
Software and Service Engineering
Mcode
SCI3043
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
53 + 7
Series
Abstract
This master’s thesis explores suitability of blockchain technology to a use case, in which automatic border crossing is executed at the Finland-Norway border as part of a supply chain. Furthermore, the thesis explores blockchain’s suitability to supply chains in general. A requirements engineering work is performed about blockchain’s suitability for the use case. The discovered results are compared to a requirements diagram, which is formed by combining five different blockchain requirements engineering models. Academic sources are observed about use of blockchain in supply chains and about blockchain in general. Through them, possibilities and problems about use of blockchain in supply chains are discovered. Furthermore, blockchain pilot projects executed in the supply chain industry are observed. The results demonstrate, that blockchain is not an ideal technological solution to the use case of this study. The results also indicate, that use of blockchain in supply chains is challenging and the advantages of it may have been exaggerated.

Tämä diplomityö selvittää lohkoketjuteknologian soveltuvuutta käyttötapaukseen, jossa suoritetaan automaattinen rajanylitys Suomen ja Norjan rajalla osana kuljetusketjua. Lisäksi työ selvittää lohkoketjun soveltuvuutta kuljetusketjuihin yleisesti. Työssä tehdään vaatimusmäärittely käyttötapaukselle lohkoketjun soveltamista varten. Selvitettyjä vaatimuksia verrataan vaatimuskaavioon, joka muodostetaan viidestä lohkoketjun käyttöönottoa tukevasta vaatimusmäärittelymallista. Akateemisia lähteitä lohkoketjun käytöstä kuljetusketjuissa sekä lohkoketjuista yleisesti tutkitaan ja niiden avulla pohditaan lohkoketjun mahdollisuuksia ja ongelmia kuljetusketjuissa. Myös yritysmaailmassa toteutettuja kuljetusketjujen lohkoketjutoteutuksia tarkastellaan. Tulokset osoittavat, että lohkoketju ei ole ideaali teknologinen ratkaisu tutkittavassa käyttötapauksessa. Tuloksista huomataan myös, että lohkoketjun käyttö kuljetusketjuissa on haasteellista ja siitä saatavia hyötyjä on mahdollisesti liioiteltu.
Description
Supervisor
Mäntylä, Martti
Thesis advisor
Nordström, Miika
Keywords
blockchain, distributed ledger, supply chain, data sharing
Other note
Citation