Itseohjautuvien työryhmien käyttö vaatetusteollisuudessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1975
Major/Subject
Tekstiilitekniikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
(7) + 99 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Häkkinen, Sauli
Thesis advisor
Vuori, Erkki
Keywords
Other note
Citation