Analysis of Linux evolution using aligned source code segments

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2006
Major/Subject
Informaatiotekniikka
Mcode
T-122
Degree programme
Language
en
Pages
(8) + 70
Series
Abstract
Tässä työssä tutkittiin Linux-käyttöjärjestelmäytimen rakennetta ja muutoksia sen kehityksen aikana. Lähestyimme ytimen lähdekoodia tavallisen tekstidokumentin tapaan, kiinnittämättä huomiota käytetyn ohjelmointikielen semantiikkaan. Valitsimme tutkimuskohteiksemme kolme tärkeää moduulia, joille suontimme alustavan analyysin pystyäksemme paremmin tunnistamaan ytimen eri versioiden muuttuneet ja yhteiset osat. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella teimme kattavan kartan eri versioiden yhteisistä segmenteistä. Jatkoanalyysissä käytimme erilaisia visualisointimenetelmiä, kuten Sammonin projektiota ja tiedosto- ja segmenttikohtaisia muutoskarttoja. Tuimme näistä tehtyjä päätöksiä tutkimalla segmenttejä myös suoraan. Pystyimme selvittämään usean mielenkiintoisen muutoskohdan sijainnin sekä ajallisesti, että tiedoston tarkkuudella. Lisäksi pystyimme luokittelemaan tiedostojen kokemat muutokset. Tässä työssä esitettyjä menetelmiä voidaan mahdollisesti käyttää laajojen ja vanhojen ohjelmistojen ymmärtämiseen, joiden alkuperäiset kehittäjät tai ylläpitäjät eivät ole käytettävissä.
Description
Supervisor
Mannila, Heikki
Thesis advisor
Hollmén, Jaakko
Keywords
data analysis, data-analyysi, string alignment, merkkijonovastaavuudet, Linux, Linux, evolution, evoluutio
Other note
Citation