Päällystettyjen painopapereiden pinnan rakenteen vaikutus painojälkeen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1966
Major/Subject
Graafinen tekniikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
124 s. + liitt. 13
Series
Description
Supervisor
Perilä, Olavi
Keywords
Other note
Citation