ERP-järjestelmän implementoinnin haasteet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
25+3
Series
Abstract
Yritykset ovat viimeisen kahden vuosikymmenen aikana todistaneet ennennäkemättömän muutoksen teknologian kehityksessä ja markkinoiden kansainvälistymisessä. Jatkuvasti kiristyvä kansainvälinen kilpailu on tehnyt keskeiseksi organisaation kyvyn tuottaa ajankohtaista ja tarkkaa tietoa kaikista organisaation toiminnoista. (Gosain et al.,2005) Vuosien mittaan on kehitetty monenlaisia ratkaisuja yrityksen eri toimintojen yhdistämiseksi. Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP- enterprise resource planning) ovat parhaiten auttaneet yrityksiä yhdistämään toimintojaan tiedonkulun parantamiseksi, kustannusten vähentämiseksi ja liiketoimintaprosessien virtaviivaistamiseksi. Yritykset, jotka ovat pystyneet implementoimaan tällaisen järjestelmän onnistuneesti käyttöönsä nähdään kansainvälisellä markkinalla erittäin kilpailukykyisinä. (Ward, 2006) Yli puolet ERP-järjestelmän implementointiprosesseista kuitenkin epäonnistuu jollain tavalla. ERP-järjestelmät ovat yrityksille massiivinen investointi sekä ajallisesti, että rahallisesti. Järjestelmän implementointi saattaa kestää useita vuosia ja kustannukset nousevat suurissa yrityksissä kymmeniin miljooniin euroihin. Yrityksille olisi siten erittäin tärkeää saada implementointiprosessi suoritettua onnistuneesti. Tutkielman tavoitteena on tutkia toiminnanohjausjärjestelmien implementoinnin epäonnistumiseen johtavia tekijöitä. Esiin tuodaan myös implementointiprosessin kriittisiä menestystekijöitä (CSF- critical success factor), joiden merkityksestä prosessin onnistumisen kannalta tutkijat ovat yksimielisiä.
Description
Thesis advisor
Kykkänen, Tapani
Keywords
ERP, enterprise resource planning, implementointi, implementointiprosessi, kriittinen menestystekijä
Other note
Citation