On Complex Value Systems in the Connected World - Examining Structures and Dynamics of the ICT Driven Value Systems in Mobile Communication, Internet, and Transportation

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorAli-Vehmas, Timo A.
dc.contributor.departmentTietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Communications and Networkingen
dc.contributor.schoolSähkötekniikan korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Electrical Engineeringen
dc.contributor.supervisorHämmäinen, Heikki, Prof., Aalto University, Department of Communications and Networking, Finland
dc.date.accessioned2019-03-27T10:01:01Z
dc.date.available2019-03-27T10:01:01Z
dc.date.defence2019-04-05
dc.date.issued2019
dc.description.abstractInformation and Communication Technologies (ICT) enable companies to provide critical services and products to their customers globally. Consequently, understanding the complex interrelations between the technologies and value systems of the companies has become crucially important. As the existing literature on value systems recognizes systemic complexity often implicitly only, a question arises: is it possible to develop a holistic system model to examine the ICT-driven value systems embracing complexity? In this thesis, a qualitative complex value system model is developed and evaluated. Existing literature provides the framework for the modelling. Complex system attractors used in studying complex adaptive systems set the reference to the examination of the value systems and their system states. The thesis models the ICT-driven complex value systems through the technical and operative structures, boundary conditions, and dynamic behaviours observed in those value systems. The research examines global mobile communications and internet value systems complemented by studies on emerging ICT driven value systems of transportation in Finland. Agent-based simulations and social network analyses applied to the boundaries of the value systems set by regulation and standardization, respectively, provide a quantitative environment for the limited evaluation of the developed model. This thesis identifies the four complex value system states that characterize the examined value systems. The research provides insights into the structures and dynamics in the value systems. For instance, the research presents a categorization of the key standardization organizations in alignment with the value systems they serve by analysing the documents used in those organizations. The observed complex characteristic of the value systems, including the scenarios for system state transitions, provide points of consideration to business leaders, standardization practitioners, as well as for policy makers in their pursuit to consider developments in the ICT-driven value systems, such as 5G mobile communication in the context of the future data-based society.en
dc.description.abstractTieto- ja tietoliikennetekniikka (ICT) ovat avainasemassa, kun yritykset tarjoavat yhteiskunnallisesti merkittäviä palveluita ja tuotteita maailmanlaajuisille markkinoille. Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää, miten monimutkaiset sidokset teknologioiden ja yritysten muodostamien arvoverkkojen välillä toimivat. Koska arvoverkkoja käsittelevä laaja kirjallisuus tarkastelee tällaisten järjestelmien kompleksisuutta usein vain viitteellisesti, herää kysymys, olisiko mahdollista kehittää kokonaisvaltainen systeeminen malli, jonka avulla tällaisia ICT -pohjaisia arvoverkkoja voitaisiin tutkia myös kompleksisuuden näkökulmasta. Tämä tutkimus kehittää ja evaluoi erään tällaisen laadullisen mallin. Tutkimus nojaa kompleksisuusteoriasta tunnettuihin mallinnusmenetelmiin ja ajatuspolkuihin, kuten systeemeitä luonnehtiviin tiloihin, niihin liittyviin atraktoreihin sekä mahdollisiin siirtymiin tilojen välillä. Malli perustuu arvoverkoissa havaittuihin teknisiin ja toiminnallisiin rakenteisiin huomioiden verkkojen reunaehtojen vaikutukset sekä tarkastellen ilmiöitä toimijoiden käyttäytymisessä. Tutkimuksen kohteena ovat maailmanlaajuiset mobiilin tietoliikenteen ja internetin arvoverkot, mitä täydennetään tutkimalla syntymässä olevia ICT pohjaisia arvoverkkoja tieliikenteeseen Suomessa.Mallin evaluoimiseksi työssä tarkastellaan arvoverkon reunaehtojen vaikutuksia verkon käyttäytymiseen ja rakenteisiin. Agenttipohjaisella simulaatiolla tutkitaan radiospektrin saatavuuden vaikutuksia radioverkon arvonluontijärjestelmän dynamiikkaan sekä sosiaalisen verkostoanalyysin avulla tarkastellaan yhteistyötapojen rakenteita käytännön standardointityössä. Tutkimuksessa havaitaan neljä erilaista systeemistä arvoverkkojen tilaa, joiden mukaan malli rakentuu. Malli ja sen evaluointi tuovat esille tietoa kompleksisten arvoverkkojen rakenteista ja toiminnasta. Esimerkiksi analysoimalla tutkittavien arvoverkkojen standardointityössä syntyvää laajaa dokumentaatiota voidaan löytää systeemisiä linjauksia standardointityön ja niiden pohjalle syntyvien arvoverkkojen rakenteiden välillä. Havaittujen kompleksisten arvoverkkojen ja niiden tilasiirtyminen luokituksia voivat käyttää niin lainsäätäjät, liiketoimintojen kehittäjät kuin standardoinnin ammattilaiset pohtiessaan, kuinka ICT pohjaisia arvoverkkoja, kuten juuri käynnistymässä olevaa 5G mobiiliverkkoa, voitaisiin parhaiten käyttää suunniteltaessa tulevaisuuden tietoon nojaavaa yhteiskuntaa.fi
dc.format.extent190 + app. 136
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.isbn978-952-60-8450-3 (electronic)
dc.identifier.isbn978-952-60-8449-7 (printed)
dc.identifier.issn1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn1799-4934 (printed)
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/37252
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-952-60-8450-3
dc.language.isoenen
dc.opnStill, Kaisa, Dr., Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Oulu, Finland
dc.publisherAalto Universityen
dc.publisherAalto-yliopistofi
dc.relation.haspart[Publication 1]: Ali-Vehmas, Timo; Luukkainen Sakari; 2008. Service adoption strategies of push over cellular, Personal and Ubiquitous Computing, vol. 12, no. 1, pp. 35-44. DOI: 10.1007/s00779-006-0122-3
dc.relation.haspart[Publication 2]: Ali-Vehmas, Timo; Casey Thomas R.; 2012. Evolution of wireless access provisioning: A systems thinking approach, Competition and Regulation in Network Industries, vol. 13, no. 4, pp. 333-361. DOI: 10.1177/178359171201300402
dc.relation.haspart[Publication 3]: Ali-Vehmas, Timo; 2016. Complex network perspective to collaboration in the ICT standardization, International Journal of Standardization Research, vol. 14, no. 2, pp. 32-63. DOI: 10.4018/IJSR.2016070103
dc.relation.haspart[Publication 4]: Casey, Thomas R.; Ali-Vehmas, Timo; 2012. Value system evolution toward a cognitive radio era: Implications of underlying market dynamics, in Proceedings of the 2012 IEEE International Symposium on New Frontiers in Dynamic Spectrum Access Networks (DySPAN), pp. 77-88, Bellevue, WA, USA, October 2012. DOI: 10.1109/DYSPAN.2012.6478118
dc.relation.haspart[Publication 5]: Ali-Vehmas, Timo; Casey, Thomas R.; 2015. Examining value system transitions: The case of smart mobility services, in Proceedings of the 48th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), pp. 4366-4375, Kauai, HI, USA, January 2015. DOI: 10.1109/HICSS.2015.523
dc.relation.haspart[Publication 6]: Casey, Thomas R.; Ali-Vehmas, Timo; Valovirta, Ville; 2017. Evolution toward an open value system for smart mobility services: The case of Finland, Competition and Regulation in Network Industries, vol. 18, no. 1, pp. 1-27. DOI: 10.1177/1783591717734808
dc.relation.ispartofseriesAalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONSen
dc.relation.ispartofseries43/2019
dc.revBouwman, W.A.G.A., Prof., Dr., Abo Akademi University, Turku, Finland, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, and Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania
dc.revFomin, Vladislav V., Prof., Vytautas Magnus University, Lithuania and Vilnius University, Lithuania
dc.subject.keywordvalue systemen
dc.subject.keywordregulationen
dc.subject.keywordstandardizationen
dc.subject.keywordICTen
dc.subject.keywordmobile communicationen
dc.subject.keywordinterneten
dc.subject.keywordcomplexityen
dc.subject.keywordarvoverkkofi
dc.subject.keywordsääntelyfi
dc.subject.keywordstandardointifi
dc.subject.keywordtele- ja tietotekniikkafi
dc.subject.keywordliikkuva tietoliikennefi
dc.subject.keywordinternetfi
dc.subject.keywordkompleksisuusfi
dc.subject.otherTelecommunications engineeringen
dc.subject.otherEconomicsen
dc.titleOn Complex Value Systems in the Connected World - Examining Structures and Dynamics of the ICT Driven Value Systems in Mobile Communication, Internet, and Transportationen
dc.titleKytketyn maailman kompleksit arvoverkotfi
dc.typeG5 Artikkeliväitöskirjafi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotDoctoral dissertation (article-based)en
dc.type.ontasotVäitöskirja (artikkeli)fi
local.aalto.acrisexportstatuschecked 2019-05-10_1918
local.aalto.archiveyes
local.aalto.formfolder2019_03_27_klo_11_26
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
isbn9789526084503.pdf
Size:
3.61 MB
Format:
Adobe Portable Document Format