Slovakiasta eristettyjen rokoteperäisten poliovirusten antigeenisten ja biologisten ominaisuuksien karakterisointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Biokemia ja mikrobiologia
Mcode
Kem-30
Degree programme
Language
fi
Pages
xi + 131 s. + 19
Series
Abstract
Kahden tehokkaan rokotteen (IPV ja OPV) ansiosta polio on saatu lähes häviämään maailmasta. WHO on käynnistänyt vuonna 1988 kampanjan polion eradikoimiseksi maailmasta kokonaan. Uutena ongelmana ovat tulleet esiin OPV-rokotteesta lähtöisin olevat muuntuneet rokoteperäiset poliovirukset, VDPV:t. VDPV:itä on tavattu ihmisistä toiseen siirtyvinä kiertävinä cVDPV:inä ja immuunipuutteisilla henkilöillä esiintyvinä iVDPV:inä. Nämä rokoteperäiset virukset ovat usein saaneet takaisin villityypin polioviruksen halvausta aiheuttavia sekä muita ominaisuuksia. Tässä työssä tutkittiin Slovakiassa jätevedestä eristettyjen serotyypin 2 rokoteperäisten poliovirusten (VDPV) ominaisuuksia ja rokotettujen suojaa viruksia vastaan. Antigeenisia ominaisuuksia selvitettiin ELISA- ja sekvenssianalyyseillä sekä määrittämällä IPV- ja OPV- rokotettujen henkilöiden vasta-ainetasoja viruksia vastaan. Tutkittiin myös virusten infektiokinetiikkaa, virusten soluissa indusoimia kuolinmekanismeja ja infektioprosentteja sekä kroonisen infektion syntymistä GMK- ja CaCo-2-soluviljelmissä. Lisäksi sekvenssianalyyseissä tarkasteltiin mutaatioiden jakautumista genomissa, fylogeneettisia suhteita, konservoituneita muutoksia VP1-kapsidiproteiinissa ja yhtäläisyyksiä muiden enterovirusten kanssa. Slovakian rokoteperäisten poliovirusten havaittiin olevan antigeenisilta ominaisuuksiltaan poikkeavia. OPV-rokotettujen henkilöiden vasta-ainetasojen todettiin alentuneen rokotevirukseen nähden, mutta kaikilta rokotetuilta löydettiin viruksia neutraloivia vasta- aineita. Virusten neurovirulenttisuuden tiedettiin kasvaneen ja tämä vastasi myös sekvenssianalyysissä saatuja havaintoja VP1143 ja 5'UTR481 -genominkohdista. Virusten lisääntymispotentiaali oli kasvanut ja tämä havaittiin rokotevirusta korkeampina virustuottoina. Poliovirusten translaatioon vaikuttavalta IRES-alueelta löydettiin useita mutaatioita villityypin viruksen suuntaan. VDPV:illä (isolaatti SVK 783) ei havaittu sekvenssinalueiden vaihtumista (rekombinaatio) muiden rokotevirusten tai ryhmän C enterovirusten kanssa. Saatujen havaintojen perusteella voidaan olettaa, että viruksen erittäjä on todennäköisesti immuunipuutteinen henkilö. Slovakian terveysviranomaisten suorittamissa seulonnoissa tällaista henkilöä ei ole kuitenkaan tavoitettu. Tutkimalla rokoteperäisiä polioviruksia pyritään kartoittamaan niiden aiheuttamia riskejä rokotekattavuuden alentuessa ja kehittämään strategiaa ja toimivampia rokotteita polion eradikaation loppuvaiheisiin. Tavoitteena on myös kehittää tarkempia menetelmiä rokoteperäisten poliovirusten tunnistamiseen.
Description
Supervisor
Nordström, Katrina
Thesis advisor
Roivainen, Merja
Keywords
Other note
Citation