Tietoturvastandardit puolustusvoimien tietoturvaprosessien sekä ekstranet-ratkaisun kehittämisessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
fi
Pages
10
Series
Description
Supervisor
Virtanen, Teemupekka
Thesis advisor
Lampinen, Kari
Keywords
Extranet, ekstranet, DEFNET, DEFNET, MAHATA, MAHATA, Information Security Standard, tietoturvastandardi, BS 7799, BS 7799, Common Criteria, common criteria, CC, CC, Protection Profile, protection profile, SSE-CMN, SSE-CMN
Other note
Citation