Paperi- ja kartonkiteollisuuden jälkikäsittelyssä sattuvien työtapaturmien analysointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1984
Major/Subject
Paperitekniikka
Mcode
04.21
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 94 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Ebeling, Kari
Thesis advisor
Tuhkuri, Aarne
Keywords
Other note
Citation