Mobiilipalveluiden jakelujärjestelmät

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
fi
Pages
71
Series
Abstract
Diplomityössä tutkitaan mobiilipäätelaitteiden palveluiden jakelujärjestelmiä ja niiden toteutusvaihtoehtoja. Huomiota kiinnitetään erityisesti teknisten ratkaisujen toteutusmahdollisuuksiin ja -vaatimuksiin. Työn ensimmäisessä osassa käydään läpi toteutushetkellä käytössä olleet tekniikat ja standardit, sekä aiheeseen liittyvää käsitteistöä. Tekniikan tarkastelu jaetaan päätelaitetekniikoiden ja tietoverkkotekniikoiden suhteen. Palveluiden tuotantoprosessin tärkeimmät vaatimukset esitellään suhteessa käytössä oleviin tekniikoihin. Työn toteutusosassa esitellään työn osana suunniteltu ja toteutettu sisällönjakelujärjestelmä, joka käyttää hyväkseen mobiilitietoverkkoa ja -päätelaitetta. Toteutetun sovelluksen vaatimukset esitellään jaoteltuina sisällöllisiin ja teknisiin vaatimuksiin, toteutus esitellään ja projektin toteutuksesta saadut tärkeimmät kokemukset esitellään.
Description
Supervisor
Takala, Tapio
Thesis advisor
Vuorimaa, Petri
Keywords
mobiilipäätelaitteet, mobiiliverkot, jakelujärjestelmät, matkapuhelinverkot, älypuhelimet
Other note
Citation