Louhinnan laadun parantaminen Gavrilovon kylässä Karjalan Tasavallassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Kalliorakentaminen
Mcode
Mak-32
Degree programme
Language
fi
Pages
56
Series
Abstract
Tämä tutkimus on tehty Honkavaaran Maastorakennus OY:n murskaamolla Gavrilovon kylässä Karjalan tasavallassa. Työn tarkoituksena oli tutkia saadaanko louhintamenetelmää muuttamalla vähennettyä louhinnassa muodostuvien rikkokivien ja kivituhkan määrää, sekä menetelmien vaikutusta murskauksen taloudellisuuteen. Tarkastelu tehtiin vertaamalla keskenään suomalaisittain- ja venäläisittäin porattujen kenttien räjäytys- ja murskaustuloksia, joista laskettiin yhteiskustannukset porauksesta, räjäytyksestä ja rikotuksesta, sekä laskettiin lopputuotteen saanti taloudellisesti tärkeimmällä 5-20 mm lajikkeella. Tuloksista ilmenee selvä ero suomalaisen porausmenetelmän eduksi, vaikka itse räjäytys suoritettiin vielä venäläisellä tavalla. Poraus on suomalaisella kalustolla kalliimpaa, mutta kivituhkan ja rikkokivien määrän vähenemisen tuoma taloudellinen etu on huomattavasti suurempi kuin porauksen hintaero. Louhinta-alueella siirryttiin käyttämään suomalaista porausta ja aloitettiin selvittämään mahdollisuutta suorittaa myös räjäytys suomalaisella tavalla.
Description
Supervisor
Särkkä, Pekka
Keywords
Other note
Citation