Magnesium hydroxide assisted peroxide bleaching of softwood thermomechanical pulp

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorFabritius, Lars
dc.contributor.authorSalovius, Susanne
dc.contributor.departmentPuunjalostustekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorPaulapuro, Hannu
dc.date.accessioned2020-12-05T14:47:45Z
dc.date.available2020-12-05T14:47:45Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractTässä työssä tutkittiin magnesiumhydroksidin käyttöä natriumhydroksidin sijaan TMP-massan peroksidivalkaisussa ja selvitettiin tuottaako magnesiumhydroksidi ominaisuuksiltaan ja käyttöarvoltaan samantapaisen massan kuin natriumhydroksidi, sekä vähentyvätkö tällöin orgaaniset päästöt vesifaasiin (valkaisun jälkeisenä COD-tasona mitattuna). Kirjallisuusosassa käsiteltiin peroksidinvalkaisuun vaikuttavia tekijöitä sekä magnesiumhydroksidin ominaisuuksia ja vaikutuksia valkaisutulokseen. Riippuen massatyypistä ja kemikaaliannoksista voidaan magnesiumhydroksidilla saavuttaa lähes sama vaaleustaso kuin konventionaalisessa peroksidivalkaisussa. Lisäksi valkaisun alhaisemmasta pH-tasosta johtuen valkaisun aikana puusta liuenneen aineksen määrä on pienempi. Kokeellinen osuus koostui laboratoriokokeista sekä tehdasmittakaavaisesta koeajosta. Laboratoriokokeissa vertailtiin kahden eri magnesiumhydroksidituotteen sekä natriumhydroksidin vaikutuksia massan vaaleuden nousuun sekä suodoksen ominaisuuksiin (pH, jäännösperoksidi, konduktiviteetti, turbiditeetti, kationinen tarve, COD). Laboratoriokokeiden perusteella magnesiumhydroksidilla saavutetaan lähes sama vaaleus kuin natriumhydroksidilla ja huomattavasti alhaisemmat COD;n, kationisen tarpeen, turbiditeetin ja konduktiviteetin tasot. Tehdasmittakaavaisessa koeajossa selvitettiin magnesiumhydroksidin potentiaalia päällystämättömän aikakausilehtipaperin valmistuksessa. Koeajossa natriumhydroksidi korvattiin asteittain magnesiumhydroksidilla 20 %:a 100 %:n neljässä viikossa. Kaikki koeajolle asetetut tavoitteet saavutettiin; suurimpina hyötyinä nähtiin massan tavoitevaaleuden saavuttaminen, huomattava märän pään kationisen tarpeen ja konduktiviteetin lasku, n. 30 % COD:n lasku valkaisusta sekä n. 10 % alhaisempi koneveto. Tulokset viittaavat siihen että magnesiumhydroksidin käyttö valkaisussa puhdistaa märän pään systeemiä vähentäen liuenneiden ja kolloidaalisten häiriöaineiden määrää. Koeajon tulosten perusteella paperikonelinjalla jatketaan magnesiumhydroksidin käyttöä peroksidivalkaisussa. Käyttöönoton jälkeen yli 100 000 tonnia SC-paperia on tuotettu hyväksyttävällä laatutasolla ja tuotantotehokkuudella.fi
dc.format.extent96 s. + liitt. 23
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/96824
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120555658
dc.language.isoenen
dc.programme.majorPaperi- ja painatustekniikkafi
dc.programme.mcodePuu-21fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordmagnesium hydroxideen
dc.subject.keywordmagnesiumhydroksidifi
dc.subject.keywordperoxideen
dc.subject.keywordperoksidifi
dc.subject.keywordbleachingen
dc.subject.keywordvalkaisufi
dc.subject.keywordTMPen
dc.subject.keywordCODen
dc.titleMagnesium hydroxide assisted peroxide bleaching of softwood thermomechanical pulpen
dc.titleMagnesiumhydroksidin vaikutukset peroksidivalkaisussafi
dc.titleInverkan av magnesiumhydroxid i peroxidblekning av mekanisk massasv
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_17447
local.aalto.idinssi38486
local.aalto.openaccessno
Files