Teräskuitubetonin ympäristövaikutukset verrattuna teräsbetoniin

No Thumbnail Available
Files
Suojoki_Aksel_2024.pdf (480.56 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-04-14
Department
Major/Subject
Rakennustekniikka
Mcode
ENG4003
Degree programme
Insinööritieteiden kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
26
Series
Abstract
Tutkimuksen tarkoitus on selvittää teräskuitubetonin ekologisuutta verrattuna teräsbetoniin. Mallina käytetään yksinkertaista betonilaattaa. Teräsbetoni on ilmastonlämpenemispotentiaalin perusteella yksi ympäristölle haitallisimmista materiaaleista. Tulevaisuudessa on tärkeää löytää ympäristöystävällisempi vaihtoehto teräsbetonille. Tutkimuksessa selvitetään teräsbetonin ja teräskuitubetonin mekaaniset ominaisuudet keskeisiltä osin. Mekaanisten ominaisuuksien perusteella määritetään, kuinka paljon raudoitetta tai teräskuitua tutkittavaan betonilaattaan tarvitaan. Lisäksi tutkimuksessa käsitellään kahta erilaista tapaa arvioida rakennusalan tuotteen ympäristövaikutuksia. Käsitellyt menetelmät ovat eurooppalaisen standardin mukainen ilmastonlämpenemispotentiaali ja Alankomaissa kehitetty ECI-metodi. Tutkimuksen lähteinä on käytetty ajankohtaisia tieteellisiä julkaisuja, rakennusalan oppikirjoja ja yritysten tuottamia raportteja. Tutkimuksen tuloksena havaitaan teräskuitubetonin käytön betonilaattarakenteessa olevan ekologisempaa kuin teräsbetonin käytön. Tutkimustulokset ovat johdonmukaisia riippumatta siitä, käytetäänkö ympäristövaikutusten arviointiin eurooppalaista standardimenettelyä vai ECI-metodia. Eurooppalainen standardimenettely huomioi vain ilmastonlämpenemispotentiaalin ympäristövaikutusten mittana. Ilmastonlämpenemispotentiaalia tarkastellessa eroavaisuudet teräskuitubetonin ja teräsbetonin välillä jäävät kapeammiksi kuin käytettäessä ECI-metodia, joka huomioi huomattavasti laajemman kirjon erilaisia ympäristövaikutusten indikaattoreita.
Description
Supervisor
Vornanen-Winqvist, Camilla
Thesis advisor
Niiranen, Jarkko
Keywords
teräskuitubetoni, teräsbetoni, ekologisuus, ympäristövaikutus, ECI-metodi, ilmastonlämpenemispotentiaali
Other note
Citation