Mekaanisten painopaperien markkinanäkymät vuoteen 2000 asti suomalaisen valmistajan kannalta tarkasteltuina

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1988
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
Mat-91
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 98 s. + liitt. 40
Series
Description
Supervisor
Kaila, Martti M
Thesis advisor
Niku, Pekka
Keywords
Other note
Citation