Virtuaalimalli ja –tila suunnitteluvälineenä (11. Pääsuunnittelija-koulutusohjelma)

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
36
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 11/2012
Abstract
Tutkielmassa keskitytään vielä tällä hetkellä kehittelyasteella olevan, virtuaalistudiossa tuotettavan keinotodellisuuden hyödyntämiseen, siitä saatuihin kokemuksiin, sekä sen myötä avautuviin tulevaisuuden mahdollisuuksiin, lähinnä arkkitehti- ja pääsuunnittelijan näkökulmasta tarkasteltuna. Toisena tarkastelunäkökulmana on se, miten virtuaalimallin käyttö suunnitteluvälineenä muuttaa ja muokkaa itse suunnitteluprosessia, sen hallintaa ja vaatimuksia. Kolmantena kysymyksenä käsitellään sitä, mitä annettavaa virtuaalimallilla on muille suunnitteluhankkeen osapuolille kuten käyttäjille, tilaajalle, rakennuttajakonsultille, urakoitsijoille sekä muille suunnittelijoille nyt ja tulevaisuudessa.
Description
Keywords
pääsuunnittelija, virtuaalimallit, suunnitteluvälineet, rakennushankkeet, virtuaalitila, rakennussuunnittelu
Other note
Citation