Sulfaattiselluloosatehtaan natrium- ja rikkitaseet sekä natriumbisulfiittijäteliemen käyttö korvauskemikaalina

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1966
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
108 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Murto, Jaakko|Kettunen, Jyrki|Nevalainen, Kauko
Thesis advisor
Niiranen, Matti
Keywords
Other note
Citation