Alati muuttuva aitta – suomalaisen aitan kehityshistoria ja nykypäivän mahdollisuudet

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3103
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
46
Series
Abstract
Tämä kirjallisuustutkielma tutustuu suomalaisen talonpoikaispihapiirin aittaan. Aitan historiaa käsitellään aina kivikauden varhaisista vaiheista nykypäivään asti. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka aitta on muuttunut ja vastannut erilaisiin tarpeisiin sekä millainen rooli aitoilla on osana nykyajan maaseutua. Tutkimuksen aikana aitoista tehdään havaintoja ekologisen kestävyyden näkökulmasta. Tutkimus perustuu aittoja ja talonpoikaisrakentamista kuvaavaan kirjallisuuteen ja tutkielmiin sekä kulttuuriympäristöselvityksiin, joissa aitat jäävät usein sivumaininnaksi. Niiden piirteitä ja roolia osana maaseudun rakennuskantaa on jäljitetty vertaamalla dokumentoituja esimerkkejä historian vaiheisiin, kulttuuriin ja ympäristöoloihin. Nykyisiä käyttötapoja tarkasteltaessa hyödynnetään kirjallisten esimerkkien lisäksi tekijän sekä haastateltavan kokemuksia aitoista. Tutkimuksessa käy ilmi niin yleisempiä kuin aittatyyppikohtaisempia kehityslinjoja. Esihistoriasta ei voida varmuudella todeta mitään, mutta tulokset osoittavat, että aitta on talonpoikaistaloa ja jopa hirsipirttiä vanhempi rakennus. Historiallisella aikakaudella aittojen perustyypeistä kehittyi erilaisia ratkaisuja, jotka joko levisivät ympäri Suomea tai jäivät varsin paikallisiksi ilmiöiksi. Tutkimuksen perusteella on todettavissa, että vaikka aittakanta on supistunut siitä, mitä se oli 1900-luvun alussa, sillä aitat eivät ole enää välttämättömiä elämiselle, ne eivät todellakaan ole hyödyttömiä rakennuksia. Aitoille löytyy edelleen käyttöä varastoina, maaseutumatkailussa sekä monilla muilla tavoilla. Vaikka aittoja on runsaasti kotiseutumuseoissa tai suojeltuna osana historiallisia pihapiirejä, on monien kohtalo silti edelleen uhattuna. Aitoissa havaitaan ekologisia hyötyjä muun muassa energiakulutuksen kannalta, mikä jää tyypillisesti vähäiselle huomiolle. Tämän piirteen hyödyntäminen uudisrakentamisessa vaatisi vielä jatkotutkimusta.
Description
Supervisor
Özer-Kemppainen, Özlem
Thesis advisor
Özer-Kemppainen, Özlem
Keywords
aitta, luhtiaitta, perinnerakentaminen, hirsirakentaminen, talonpoikaistalo, arkkitehtuurin historia
Other note
Citation