Biofiliaa ilmaston ehdoilla – Urbaanin ympäristön rakenteelliset biofilisen suunnittelun mahdollisuudet ja rajoitukset suomalaisissa olosuhteissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
34
Series
Abstract
Tiivistyvissä kaupungeissa on tärkeää yhdistää elollinen luonto kiinteästi osaksi kaikkea rakennettua ympäristöä, jotta voidaan varmistaa ihmisille tärkeät päivittäiset luontoyhteydet myös kaupungeissa. Yksi ratkaisu tähän on biofilinen suunnittelu, jolla vastataan ihmisen tarpeeseen kokea luontoyhteyksiä tuomalla luontoa ja luonnosta muistuttavia elementtejä rakennettuun ympäristöön. Biofilisia kohteita on maailmalla paljon, mutta ilmaston vaikutusta biofilisen suunnittelun keinoihin on tutkittu vasta vähän. Tutkielman tavoitteena on selvittää esimerkkikohteiden avulla, millaisilla rakenteellisilla keinoilla elollista luontoa voidaan lisätä tiiviissä urbaanissa ympäristössä sekä millaisia mahdollisuuksia ja rajoituksia suomalaiset ilmasto-olosuhteet aiheuttavat biofiliselle suunnittelulle urbaanissa ympäristössä. Tutkielma on toteutettu kirjallisuustutkielmana ja esimerkkikohteiden analyysina. Tutkin kahden biofilisen esimerkkikohteen kautta toteutettuja tapoja lisätä elollista luontoa rakennuksiin ja ilmaston vaikutusta kohteiden suunnitteluratkaisuihin. Tutkielman esimerkkikohteiden perusteella ainakin viherkatot, viherkannet, parvekkeiden istutuslaatikot, sammalseinät ja kasvihuoneet ovat suomalaiseen ilmastoon sopivia keinoja lisätä elollista luontoa tiiviiseen urbaaniin ympäristöön. Suomalaisessa ilmastossa ulkotilojen ratkaisut vaikuttavat toimivan. Ilmasto kuitenkin vaikuttaa käytettävissä olevaan kasvilajistoon, kasvien sijoitteluun tontilla sekä rakenteiden suunnitteluun. Kasvit vaativat useimmiten säännöllistä hoitoa ja kastelua myös ulkotiloissa.
Description
Supervisor
Tervo, Anne
Thesis advisor
Lindgren, Tommy
Keywords
biofilia, biofilinen suunnittelu, ilmasto, hyvinvointi, luontoyhteys, viherrakentaminen, luontokokemus
Other note
Citation