Paikkasidonnaisuuden merkitys muraalitaiteessa taiteellisen toimijuuden ja tapausesimerkin kautta tarkasteltuna – merkityksiä tietyssä ajassa, tietyssä paikassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
113
Series
Description
Supervisor
Pusa, Tiina
Thesis advisor
Haapalainen, Riikka
Keywords
paikkasidonnainen taide, paikka, muraalit, katutaide, julkinen taide, Kajaani, osallistavuus, monimenetelmällisyys
Other note
Citation