Tietokonetuettu, operaattorialgebraan perustuva säätöjärjestelmien suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Automaatiotekniikka
Mcode
1.48
Degree programme
Language
fi
Pages
45 s. + liitt. 13
Series
Description
Supervisor
Blomberg, Hans
Thesis advisor
Ylinen, Raimo
Keywords
polynomimatriisi, kolmiointialgoritmi ja tarkkailija
Other note
Citation