Enchantment through technology: A novel approach to new media art

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in New Media
Language
en
Pages
53
Series
Abstract
We seem to be living in a disenchanted world. A world where objects which used to be perceived as enchanted, have been de-animated and stripped of their agency and mystical powers. This subjective perception of enchantment is the focus of this thesis: what it is, what causes it, how we lose it and how we might regain it. The thesis contextualizes itself within the greater discourse of disenchantment, based on which it proposes a conceptual model for how our perception of an object can be enchanted through de-familiarization (the familiar turned strange) and the failure of reason (our inability to explain the strangeness). It then applies this model in an artistic context by exploring the potential for re-enchantment of a specific type of disenchanted object, the mirror, using new media technologies. The mirror has a long religious and mystical history, but they are now so engrained in our everyday that they have turned into transparent tools interacted with through habit. This thesis gives an overview of this enchanted history, after which it maps how the mirror enchants us. It then examines how different media, such as the painted portrait and the selfies on our phones, try to replicate the enchanting experience of mirroring, followed by a look at specific artistic case studies to gain further insight into mirroring and enchantment. Finally, the thesis presents the interactive new media artwork Enchanted Echos which blends the reflections of a real mirror with the that of a digital one, allowing the mirror to remember the faces of people who have looked into it. The thesis documents the artwork and the process of making it, after which it analyzes the ways it succeeded and the ways it failed in enchanting the viewer and finally proposes an improved design for the piece. The thesis successfully furthers the discourse around disenchantment by proposing a conceptual model for why we perceive some objects as enchanted and how this differs from amazement. It also demonstrates the usefulness of this model in artistic practice by applying it in an effort to re- enchant the mirror using new media technology, the result of which is the artwork Enchanted Echos. The thesis contributes to the wider field of new media art by highlighting how our obsession with technology for technology’s sake results in shallow experiences and by proposing enchantment as an alternative approach to technology driven art.

Vi tycks leva i en värld utan magi. En värld där föremål som tidigare uppfattats som förtrollade har berövats av sina mystiska krafter och därmed avförtrollats. Denna subjektiva uppfattning av förtrollning är denna avhandlings fokus: vad det är, vad som orsakar det, hur vi förlorar det och hur vi kan återfå det. Avhandlingen kontextualiserar sig själv inom den bredare diskursen kring avförtrollning, utifrån vilken den föreslår en konceptuell modell för hur vår uppfattning av ett objekt kan förtrollas genom avfamiljarisering, då det välbekanta görs främmande, kombinerat med vår oförmåga att hitta en förklaring till det främmande. Modellen tillämpas sedan i ett konstnärligt sammanhang genom att försöka förtrolla spegeln med hjälp av ny mediateknologi. Spegelar har en lång religiös och mystisk historia, men vi är nuförtiden så vana vid dem att spegeln har förvandlats till ett obemärkt och nästan osynligt verktyg. Denna avhandling ger en översikt över denna förtrollade historia, varefter den kartlägger hur det är som spegeln förtrollar oss. Därefter undersöks hur olika medier, som det målade porträttet och selfies på våra telefoner, försöker replikera den förtrollande upplevelsen av spegling, följt av en titt på specifika konstnärliga fallstudier, för att få ytterligare insikter i spegling och dess förtrollning. Slutligen presenteras Enchanted Echos, ett interaktivt ny mediekonstverket som blandar reflektionen av en riktig spegel med en digital dimension och skapar därmed en spegel som kommer ihåg ansiktena på de människor som har tittat in i den. Avhandlingen dokumenterar konstverket varefter den analyserar hur bra verket lyckades förtrolla åskådaren och slutligen föreslår den en förbättrad design för verket. Avhandlingen främjar diskursen kring avförtrollning genom att föreslå en konceptuell modell för varför vi uppfattar vissa objekt som förtrollade och hur detta skiljer sig från häpnad. Den visar också hur modellen kan användas i konstnärlig praxis genom att tillämpa den i ett försök att förtrolla spegeln med hjälp av ny medieteknologi, vilket resulterade i konstverket Enchanted Echos. Avhandlingen bidrar till ny mediekonst som ett fält genom att belysa hur dess överdrivna fokus på teknik resulterar i ytliga upplevelser och genom att föreslå förtrollning som en alternativt fokus för teknikdriven konst.
Description
Supervisor
Niinimäki, Matti
Thesis advisor
Bhowmik, Samir
Keywords
enchantment, disenchantment, mirrors, perception, remediation, new medi art
Other note
Media files notes: Description: Video showing visitors experiencing Enchanted Echos at the Mediated Realities exhibition opening. Media rights: CC-BY-NC-ND 4.0
Citation