Olio-ohjelmointi osana nykyaikaista ohjelmistokehitystä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
fi
Pages
69
Series
Abstract
Diplomityössä keskitytään olio-ohjelmoinnin käyttöön sekä sen ominaisuuksiin nykyaikaisessa ohjelmistokehityksessä. Vaikka olio-ohjelmointi on ollut käytettävissä useissa ohjelmointikielissä jo vuosia, kehitetään uusia käyttötapoja jatkuvasti. Diplomityössä käsitellään olioiden perusominaisuuksien lisäksi olio-ohjelmoinnissa usein käytettyjä ominaisuuksia kuten abstraktiot, rajapinnat ja ohjelmointimallit. Tämän lisäksi selvitetään olioiden käyttöä ja hyötyjä luokka- sekä tietoabstraktioissa. Ohjelmointimallien ja ohjelmistokehikkojen avulla tehtävää uudelleenkäyttöä tarkastellaan esimerkein. Näiden eri tekniikoiden avulla on mahdollista nopeuttaa ohjelmistojen Valmistumista ja vähentää niihin tarvittavaa työtä. Olio-ohjelmoinnin ominaisuuksia ja sen etuja tarkastellaan perehtymällä Javan omiin luokkakirjastoihin. Näissä käytettyjä luokkarakenteita sekä olio-ohjelmoinnin ominaisuuksia arvioidaan ohjelmistokehityksen että ohjelmakoodin uudelleenkäytön kannalta.
Description
Supervisor
Tarhio, Jorma
Thesis advisor
Luomala, Vesa
Keywords
olio-ohjelmointi, Java, rajapinta, abstraktiot, ohjelmointimallit, uudelleenkäyttö
Other note
Citation