Dokumentinhallinta palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa: Tehokkuuden ja käytettävyyden näkökulma

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
fi
Pages
(8+) 75 (+7)
Series
Description
Supervisor
Hyvönen, Eero
Thesis advisor
Markkula, Sinikka
Keywords
service oriented architecture, palvelukeskeinen arkkitehtuuri, SOA, SOA, document management, dokumentinhallinta, usability, käytettävyys
Other note
Citation