Sinkityslinjan jätevedenpuhdistamon toiminnan kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-06-05
Department
Major/Subject
Chemical and Process Engineering
Mcode
CHEM3027
Degree programme
Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering
Language
fi
Pages
94 + 30
Series
Description
Supervisor
Oinas, Pekka
Thesis advisor
Viinanen, Jarkko
Golam, Sarwar
Keywords
jäteveden puhdistus, saostus, flokkaus, koagulointi, flotaatio
Other note
Citation