Yrityksen mahdollisuudet käyttää hyväkseen optioita ja termiinejä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1990
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
Tuo-22
Degree programme
Language
sv
Pages
72 s. + app. 3
Series
Description
Supervisor
Olkkonen, Tauno
Thesis advisor
Rehn, Jan-Peter
Keywords
Other note
Citation