Organisaation muutos ja muutosvalmiudet - Henkilöstön innovatiivisuus, joustavuus ja muutosasenteet eräässä yrityksessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1992
Major/Subject
Työpsykologia ja työnjohto-oppi
Mcode
Tuo-53
Degree programme
Language
fi
Pages
94
Series
Description
Supervisor
Teikari, Veikko
Thesis advisor
Lindfors, Jorma
Keywords
Other note
Citation