Automaattinen hajautetun palvelinympäristön valvontajärjestelmä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2005
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
fi
Pages
65
Series
Abstract
Tietotekniikan hyödyntäminen yhteiskunnan eri osa-alueilla on kasvanut viimeisten vuosikymmenien aikana huomattavasti. Toimintoja pyritään tehostamaan tietotekniikan suomin keinoin ja optimoimaan teknisin innovaatioin. Tietotekniikan käytön lisääntymisen myötä on jouduttu tilanteeseen, jossa tietojärjestelmien toimivuus on elinehto kokonaisuuden toimivuudelle. Tietojärjestelmän toimivuudesta vastaa tämän ylläpito, jonka tehtävänä on huoltaa, korjata ja parantaa tietojärjestelmää. Näillä edesottamuksilla pyritään tilanteeseen, jossa tietojärjestelmä olisi aina käytettävissä, saatavilla. Tietojärjestelmien koon ja merkityksen kasvaessa pyritään tietojärjestelmän toimintavarmuutta parantamaan monistamalla tietojärjestelmän kriittisiä komponentteja ja hajauttamalla toimivia kokonaisuuksia tämän mahdollistamiseksi. Tietojärjestelmien laajentuessa myös näiden ylläpito muodostuu haasteellisemmaksi valvottavan tiedon hajautuessa laajalle alueelle ja kriittisten tietojen jäädessä informaatiotulvan peittoon. Työn yleisessä osassa perehdytään ylläpidon taustoihin, ylläpidon erilaisiin sopimusiin sekä ylläpidon luokitteluun korjaavaan, mukauttavaan, kehittävään ja ennaltaehkäisevään ylläpitoon. Ennaltaehkäisevään ylläpitoon paneudutaan syvällisemmin esittäen asioita, joiden avulla ongelmatilanteisiin voidaan varautua ja kuinka valvonta kuuluu ennaltaehkäisevän ylläpidon kantavaksi voimaksi. Työn erityisessä osassa pyritään määrittelemään geneerinen valvontasovellus, jonka avulla voidaan hajautetun tietojärjestelmän valvontatieto koostaa ylläpidon kannalta helpommin hallittavaksi siten, että valvontajärjestelmä kykenee keräämään valvontatietoa myös vioittuneesta tietojärjestelmästä.
Description
Supervisor
Tuominen, Juha
Keywords
distributed information system, hajautettu tietojärjestelmä, maintenance of information system, tietojärjestelmän ylläpito, preventive maintenance, ennaltaehkäisevä ylläpito, availability of information system, tietojärjestelmän saatavuus, surveillance of information system, tietojärjestelmän valvonta, Linux, Linux, Java, Java
Other note
Citation