Optimization of Noise Suppression Algorithm for Digital Signal Processors

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Informaatiotekniikka
Mcode
T-115
Degree programme
Language
en
Pages
7+63
Series
Abstract
Akustista kohinanpoistoa käytetään matkapuhelimissa sekä matkapuhelinverkoissa välitetyn puhelun äänenlaadun parantamiseen. Termi akustinen kohina pitää sisällään kaikki muut äänet paitsi pääpuhujan oman äänen. Wiener-suodatusta voidaan käyttää akustinen kohinan poistoon, mutta sen voimakasta vaimennusta heikon signaalikohinasuhteen puhesignaalille pidetään liian suurena. Työssä esitellään toinen parannettu kohinanpoistoalgoritmi, joka käyttää muokattua Wiener-suodatusta. Tässä työssä C kielellä kirjoitettu kohinanpoistoalgoritmi optimoidaan C55x digitaaliselle signaaliprosessorille. Optimointi tehdään jotta algoritmi voidaan integroida matkapuhelinverkon mediayhdyskäytävä verkkoelementtiin, joka käyttää C55x prosessoreita signaalinkäsittelyyn. Työssä tutkitaan useita C ja assembly optimointitekniikoita. Koska assembly kieli on prosessorikohtaista, voidaan täydellinen siirrettävyys toiseen prosessoriin taata ainoastaan tekemällä C tason optimointeja. C tason optimoinneilla ei kuitenkaan saavutettu kuin ainoastaan 10 % parannus alkuperäiseen optimoimattomaan koodiin verrattuna kun taas assembly optimoinnilla saavutettiin 51 % suorituskykyparannus. Lisäksi työssä tutkitaan eri vaihtoehtoja nopean Fourier-muunnoksen laskemiseen. Radix-4-muunnos on laskennallisesti yksinkertaisempi kuin radix-2-muunnos, joten sitä tulisi käyttää radix-2:n sijaan, jos vain muunnoksen pituus on sopiva.
Description
Supervisor
Simula, Olli
Thesis advisor
Kivistö, Juha
Keywords
acoustic noise suppression, akustinen kohinan poisto, assembly, assembly, C55x, C55x, C code optimization, C koodin optimointi, DSP, DSP
Other note
Citation