Distance education through the World Wide Web

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
99
Series
Abstract
Korkeakoulutason etäopetustekniikka on pääkiinnostuksen kohteena tässä diplomityössä. Viime vuosina tietoliikenneverkkojen rakenne ja tietokoneteknologia ovat kehittyneet huimasti, joten on mielenkiintoista nähdä mitä uusia mahdollisuuksia nämä teknologiat voivat tarjota korkeakouluopetukselle. Diplomityön tutkimuspulma on: "Miten meidän tulisi opettaa yliopistojen opiskelijoita ja tutkijoita etäältä?" Diplomityössä olemme keskittyneet etäopetuksen tekniikkaan vaikkakin mukana on myös peruskäsitteitä siitä, miten oppiminen tapahtuu. Tarvitsemme perusinformaatiota oppimisteknologioista, jotta voimme arvioida etäopetuksen hyödyllisyyttä. Työ alkaa kirjallisuustutkimuksella. Sen jälkeen on esitetty mielipidekyselytutkimuksen tulokset. Tutkimus keräsi informaatiota siitä, mitä ihmiset ajattelevat etäopetuksesta. Case-tutkimus Web University -etäopetusprojektista antaa esimerkin siitä, miten etäopetus toimii todellisuudessa. Lopuksi on esitetty ideaalimalli virtuaaliyliopiston toiminnasta ja toteuttamisesta. Eräs diplomityön tuloksista on, että etäopetuksen teknologiaa on jo olemassa ja sitä käytetään projekteissa ympäri maailmaa. Etäopiskelu voi luoda aika- ja paikkavapaita opiskeluympäristöjä.
Description
Supervisor
Virtamo, Jorma
Thesis advisor
Hameri, Ari-Pekka
Keywords
distance education, World Wide Web, WWW, computer aided education, higher education, etäopetus, tietokoneavusteinen opetus, korkeakouluopetus
Other note
Citation