Feasibility of IP radio access network: focus on the header compression scheme

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorKantola, Pirjo
dc.contributor.authorVesterinen, Timo Taneli
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorHalme, Seppo J.
dc.date.accessioned2020-12-04T13:23:37Z
dc.date.available2020-12-04T13:23:37Z
dc.date.issued2000
dc.description.abstractRadioverkko yhdistää matkaviestimen Internet-verkkoon. Tässä diplomityössä tutkitaan tekniikoita, jotka mahdollistavat matkaviestimen hyödyntämään Internet-protokollaa kaikentyyppiselle dataliikenteelle (puhe, video, www). IP ei ole optimaalinen protokolla puheen ja reaaliaikaisen multimedian siirtoon radiorajapinnan yli. Langattoman liiketoiminnan tulevaisuuden kannalta on tärkeää saada yhteys matkaviestimestä Internetin palveluihin helposti. Tekniset ongelmat kokonaan IP-pohjaisissa radioverkoissa ovat vielä suuria mutta ratkaistavissa. Kaistanleveys on radiorajapinnan suurimpia ongelmia. Se tulee pysymään pullonkaulana vielä lähitulevaisuudessakin. GPRS/EDGE evoluutio on tuonut pakettivälitteisyyden matkaviestimiin myös datasiirrossa. Puhe kytketään edelleen piirikytkentäisen verkon kautta ja tämä yhdistelmä on kaupallisestikin toimiva ratkaisu ja jo saatavilla. Seuraava iso askel evoluutiopolulla on UMTS. Se tuo lisää siirtokapasiteettia. Koko tiedonsiirron ketjun matkaviestimestä Internet-verkkoon toiminnallisuus yhden protokollan päällä voi olla järkevä ratkaisu. Reaaliaikainen informaatio kuten puhe voidaan kuljettaa IP:n päällä käyttäen UDP ja RTP protokollia. Kuitenkin esimerkiksi puheenkoodauksessa datapaketin koko ei voi olla kovin suuri, joten protokollapino tuo paljon otsikkotietoa kuljetettavaksi. Kun otsikkotieto tiivistetään ilmarajapinnan yli, saadaan kaistanleveystehokkuus huomattavasti paremmaksi. Tässä diplomityössä tarkastellaan yhteydenottoprotokollia (esim. H.323):, ja tutkitaan miten otsikkotietoja voidaan tiivistää esim. puhepaketeille.fi
dc.format.extentx + 110
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/88417
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120447252
dc.language.isoenen
dc.programme.majorTietoliikennetekniikkafi
dc.programme.mcodeS-72fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordUMTSen
dc.subject.keywordInternet protokollafi
dc.subject.keywordUTRANen
dc.subject.keywordradioverkkofi
dc.subject.keywordIPen
dc.subject.keywordotsikkotietojen tiivistäminenfi
dc.subject.keywordH.323en
dc.subject.keywordRTPen
dc.subject.keywordheader compressionen
dc.titleFeasibility of IP radio access network: focus on the header compression schemeen
dc.titleSoveltuvuustutkimus IP-pohjaisesta radioverkosta: tarkastelussa otsikkotietojen tiivistäminen protokollapinossafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_12076
local.aalto.idinssi15965
local.aalto.openaccessno
Files