Feasibility of IP radio access network: focus on the header compression scheme

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
x + 110
Series
Abstract
Radioverkko yhdistää matkaviestimen Internet-verkkoon. Tässä diplomityössä tutkitaan tekniikoita, jotka mahdollistavat matkaviestimen hyödyntämään Internet-protokollaa kaikentyyppiselle dataliikenteelle (puhe, video, www). IP ei ole optimaalinen protokolla puheen ja reaaliaikaisen multimedian siirtoon radiorajapinnan yli. Langattoman liiketoiminnan tulevaisuuden kannalta on tärkeää saada yhteys matkaviestimestä Internetin palveluihin helposti. Tekniset ongelmat kokonaan IP-pohjaisissa radioverkoissa ovat vielä suuria mutta ratkaistavissa. Kaistanleveys on radiorajapinnan suurimpia ongelmia. Se tulee pysymään pullonkaulana vielä lähitulevaisuudessakin. GPRS/EDGE evoluutio on tuonut pakettivälitteisyyden matkaviestimiin myös datasiirrossa. Puhe kytketään edelleen piirikytkentäisen verkon kautta ja tämä yhdistelmä on kaupallisestikin toimiva ratkaisu ja jo saatavilla. Seuraava iso askel evoluutiopolulla on UMTS. Se tuo lisää siirtokapasiteettia. Koko tiedonsiirron ketjun matkaviestimestä Internet-verkkoon toiminnallisuus yhden protokollan päällä voi olla järkevä ratkaisu. Reaaliaikainen informaatio kuten puhe voidaan kuljettaa IP:n päällä käyttäen UDP ja RTP protokollia. Kuitenkin esimerkiksi puheenkoodauksessa datapaketin koko ei voi olla kovin suuri, joten protokollapino tuo paljon otsikkotietoa kuljetettavaksi. Kun otsikkotieto tiivistetään ilmarajapinnan yli, saadaan kaistanleveystehokkuus huomattavasti paremmaksi. Tässä diplomityössä tarkastellaan yhteydenottoprotokollia (esim. H.323):, ja tutkitaan miten otsikkotietoja voidaan tiivistää esim. puhepaketeille.
Description
Supervisor
Halme, Seppo J.
Thesis advisor
Kantola, Pirjo
Keywords
UMTS, Internet protokolla, UTRAN, radioverkko, IP, otsikkotietojen tiivistäminen, H.323, RTP, header compression
Other note
Citation