Toimitilarakennusten muuntojoustavuus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
115
Series
Abstract
Rakennushankkeissa tulevien käyttäjien tarpeita ei aina oteta riittävästi huomioon. Tällöin toimitiloista saattaa tulla epäsopivia ja toimivuudeltaan nopeasti vanhentuvia. Muuntojoustavat tila- ja järjestelmäratkaisut mahdollistavat tilojen säilymisen ajanmukaisina. Tutkimuksen teoriaosa toteutettiin kirjallisuuden ja asiantuntijakeskustelujen perusteella. Empiirisen osan toteuttamiseen käytettiin edullisuusvertailuista lähinnä nykyarvomenetelmää. Tutkimus- ja case-kohteina käytettiin NCC Finland Oy:n Business Park ja Business House -hankkeita. Tutkimuksessa kehitettiin toteutuskustannuksiltaan edullinen rajoitettuun ja epäsymmetriseen muuntojoustavuuteen perustuva toimitilamalli. Mallin mukaisesti toteutetut tilat voidaan muodostaa 1 350 mm levyisen tilan kerrannaisista. Mallissa talotekniikkakomponentit on sijoitettu tiloihin kiinteästi. Komponenttien epäsymmetrisen sijoitustavan ansiosta niitä ei tarvitse tilamuutosten yhteydessä siirtää. Mallin perusyksikkö on kolmen huoneen muodostama tila, jossa muuntojoustavuus toteutetaan keskimmäisen huonetilan avulla. Keskimmäisen huonetilan taloteknisten järjestelmien toteutus mahdollistaa tilan jakamisen keskeltä kahteen osaan ilman, että järjestelmiä joudutaan ohjausjohdotuksia lukuun ottamatta muuttamaan. Tehdyt investointilaskelmat osoittivat, että kehitetyn mallin käyttäminen kasvattaa kohteen rakennuskustannuksia noin 1,7 %. Toisaalta mallin mukaisia toteutusratkaisuja käytettäessä saavutetaan muutostöiden yhteydessä yli 55 % kustannussäästö muuntojoustamattomiin toteutusratkaisuihin verrattuna. Muuntojoustavuutta toteutettaessa tulee päätyä edullisiin sekä vähäisiä rakennus- ja muutostöitä vaativiin suunnittelu- ja toteutusratkaisuihin. Pieniä investointeja vaativat järjestelmät tai niiden osat, kuten lämmönluovuttimet kannattaa toteuttaa muuntojoustavina jo kiinteistön rakennusvaiheessa. Suuria investointeja vaativien järjestelmien tai niiden osien, kuten ilmanvaihtokoneiden, liiallinen ylimitoitus etukäteen ei ole kannattavaa.
Description
Supervisor
Kiiras, Juhani
Thesis advisor
Ylhäinen, Juhani
Keywords
avoin rakentaminen, joustavuus, toimitila, rakennustekniset järjestelmät, talotekniset järjestelmät, yrityspuisto, open building, flexibility, premises, building sysems, HVAC and electrical systems, Business Park
Other note
Citation