On suunniteltava ja teoreettisesti tutkittava 50 m2 suuruinen suurtehokattila akkumulaattoreineen ja kaikkine varusteineen. Polttoaineena käytetään öljyä, hiilijauhetta tai kaasua.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1927
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
109
Series
Description
Supervisor
Kyrklund, Harald
Keywords
Other note
Citation