Erään puhelinliikennesimulointilaitteiston suunnittelu, rakentaminen ja käyttö välikytkentöjen tutkimiseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1965
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
(7) + 88 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Karlsson, S.A. Jauhiainen, Jaarli
Keywords
Other note
Citation