Kolmiarvoisten rautaoksidiohutkalvojen kemialliset sovellukset

No Thumbnail Available
Files
Pakarinen_Saana_2024.pdf (764.79 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemiantekniikan korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-05-05
Department
Major/Subject
Kemia ja materiaalitiede
Mcode
CHEM3049
Degree programme
Kemiantekniikan kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
27
Series
Abstract
Rautaoksidien käyttö sovelluksissa on yleistä niiden hyvän riittävyyden, monipuolisuuden, alhaisen hinnan ja ympäristöystävällisyyden vuoksi. Niistä voidaan valmistaa esimerkiksi ohutkalvoja erilaisilla ohutkalvojen valmistusmenetelmillä. Hematiitista valmistettuja rautaoksidiohutkalvoja on tutkittu paljon ja niitä voidaan hyödyntää monenlaisissa sovelluksissa, kuten litiumioniakuissa, biosensoreissa ja aurinkokennoissa. Rautaoksidiohutkalvot voisivat toimia sovelluksissa muiden kalliimpien, harvinaisempien ja tehottomampien materiaalien tilalla. Näin esimerkiksi aurinkoenergiasta voitaisiin saada halvempaa, jolloin useammat voisivat hyödyntää uusiutuvaa energiaa tulevaisuudessa. Epsilonrautaoksidi on epästabiili rautaoksidi, minkä vuoksi sitä ei esiinny luonnossa. Sitä ei ole myöskään tutkittu vielä kovin paljon. Epsilonrautaoksidiohutkalvojen valmistus on myös hankalaa, minkä vuoksi yleensä ohutkalvosovelluksissa käytetään rautaoksideista hematiittia. Epsilonrautaoksidia ja siitä valmistettuja ohutkalvoja tutkitaan koko ajan enemmän ja niitä pidetäänkin potentiaalisina osina tulevaisuuden sovelluksissa niiden multiferroisien ominaisuuksien vuoksi. Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on tarkastella kolmenarvoisien rautaoksidiohutkalvojen käyttökohteita erilaisissa kemiallisissa sovelluksissa. Lisäksi tutkitaan, voisiko epsilonrautaoksidi sopia sovelluksissa yleisesti käytettyjen rautaoksidien eli hematiitin ja maghemiitin tilalle. Tämä kandidaatin työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena.
Description
Supervisor
Kontturi, Eero
Thesis advisor
Partanen, Olga
Keywords
rautaoksidi, ohutkalvo, epsilonrautaoksidi, sovellukset
Other note
Citation