Educating the future product designers - Exploring the anatomy of a project-based capstone course at Aalto University

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-06-11
Department
Major/Subject
Tuotekehitys
Mcode
IA3033
Degree programme
PUU - Puunjalostustekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
85 + 3
Series
Abstract
In today´s world design challenges are more complex than ever before. When educating future product designers the aim is to provide them with possibilities to learn the appropriate skills for tackling wicked design challenges. Product Development Project in Aalto University is a capstone course in product development that provides such an opportunity in an interdisciplinary team-based real-life design challenge setting. The course takes place at the Aalto Design Factory environment, an experimental platform for education research and application of product development. In this thesis professional skills and expertise of a product designer are compared with the intended learning outcomes and student experiences of the Product Development Project for future development of the course. In practice this is achieved through a state-of-the-art literature review, establishing the existing intended learning outcomes and conducting student interviews. The results indicate that the course provides an opportunity to learn important general professional skills and also skills related to design expertise. However some future development suggestions for the Product Development Project are brought forth for increasing the impact of the course.

Nykyajan suunnitteluhaasteet ovat monimutkaisempia kuin koskaan aikaisemmin. Tulevaisuuden tuotekehittäjien koulutuksessa tavoitteena on tarjota heille mahdollisuuksia oppia tarvittavat taidot näiden haasteiden kohtaamiseksi. Product Development Project –kurssi Aalto-yliopistossa on maisterivaiheen kurssi, jossa opiskelija pääsee kokeilemaan monitieteisessä suunnittelutiimissä tudenmukaisen tuotekehityshaasteen ratkaisemista. Kurssi järjestetään Aalto Design Factory –ympäristössä, joka on kokeilualusta opetuksen tutkimiselle ja tuotekehityksen soveltamiselle. Tässä diplomityössä tuotekehittäjän tarvitsemia työelämä- ja suunnittelutaitoja verrataan kurssin oppimistavoitteisiin ja opiskelijakokemuksiin kurssin kehittämiseksi. Käytännössä tämä toteutettiin ajankohtaisella kirjallisuuskatsauksella, valottamalla olemassa olevia oppimistavoitteita ja opiskelijahaastatteluilla. Tulokset osoittavat, että kurssi tarjoaa mahdollisuuden tärkeitä työelämätaitoja ja suunnittelutyöhön liittyviä taitoja. Joitain tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia esitellään Product Development Project –kurssille, jotta kurssin vaikuttavuutta voitaisiin vielä tehostaa.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Laakso, Miko
Keywords
product development education, professional skills, design expertise, Product Development Project -course
Other note
Citation